วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง ๕ (นิทาน ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-นิทานชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง ๕
600729_05_นิทานชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕.mp3