วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
600708_12_ปกิณกะธรรมศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ.mp3