วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานการเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
600729_04_กรรมฐานการเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ.mp3