วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
600729_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ.mp3