วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมมิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม
600709_01_ปกิณกะธรรมมิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม.mp3