วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง(เทศน์ ๑๐ ก.ค. ๖๐)

๑๐ ก.ค. ๖๐-เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
600710_02_เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง.mp3