วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑ (กรรมฐาน ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
600715_05_กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ๑.mp3