วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
600715_04_ปกิณกะธรรมพึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3