วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๓ ก.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600723_07_พระเมตตาพร.mp3