วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณของการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคุณของการเจริญพระกรรมฐาน
600715_09_ปกิณกะธรรมคุณของการเจริญพระกรรมฐาน.mp3