วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
600701_06_ปกิณกะธรรมพึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ.mp3