วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
600708_01_ปกิณกะธรรมการถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง.mp3