วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาต้องไม่มีอุปาทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๐)

๗ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาต้องไม่มีอุปาทาน
600707_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาต้องไม่มีอุปาทาน.mp3