วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : พรปีใหม่

๓๑ ธ.ค. ๖๐-พระเมตตาพรปีใหม่
601231_11_พระเมตตาพรปีใหม่.mp3

พระเมตตาพร : พรปีใหม่

๓๑ ธ.ค. ๖๐-พระเมตตาพรปีใหม่
601231_11_พระเมตตาพรปีใหม่.mp3

คำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน
601231_10_ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน.mp3

คำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน
601231_10_ปกิณกะธรรมคำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน.mp3

จิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔ (นิทาน ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔
601231_08_นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร๔.mp3

จิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔ (นิทาน ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร ๔
601231_08_นิทานจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร๔.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601231_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601231_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดีความดี จะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-เทศน์ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดี ความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ
601231_06_เทศน์ความอดทนก็ดีความเพียรก็ดีความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ.mp3

ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดีความดี จะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-เทศน์ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดี ความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ
601231_06_เทศน์ความอดทนก็ดีความเพียรก็ดีความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ.mp3

สังฆทานมีผลมาก(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก
601231_05_ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก.mp3

สังฆทานมีผลมาก(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก
601231_05_ปกิณกะธรรมสังฆทานมีผลมาก.mp3

เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
601231_04_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า.mp3

เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
601231_04_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า.mp3

บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
601231_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี๒๕๖๐.mp3

บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
601231_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี๒๕๖๐.mp3

แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
601231_02_ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ.mp3

แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
601231_02_ปกิณกะธรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ.mp3

กำลังใจในการมาให้(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการมาให้
601231_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการมาให้.mp3

กำลังใจในการมาให้(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๐)

๓๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการมาให้
601231_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการมาให้.mp3

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา
601230_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา.mp3

ใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา
601230_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา.mp3

คนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ(นิทาน ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-นิทานคนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ
601230_06_นิทานคนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ.mp3

คนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ(นิทาน ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-นิทานคนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ
601230_06_นิทานคนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ.mp3

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
601230_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
601230_05_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3

ที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า
601230_04_ปกิณกะธรรมที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า.mp3

ที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า
601230_04_ปกิณกะธรรมที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า.mp3

การปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ
601230_03_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ.mp3

การปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ
601230_03_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ.mp3

สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง(เทศน์ ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง
601230_02_เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง.mp3

สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง(เทศน์ ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง
601230_02_เทศน์สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล
601230_01_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๐)

๓๐ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล
601230_01_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล.mp3

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๐)

๒๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น
601229_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น.mp3

กำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๐)

๒๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น
601229_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น.mp3

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๔ ธ.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
601224_06_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๔ ธ.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
601224_06_พระเมตตาพร.mp3

ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
601224_05_ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา.mp3

ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
601224_05_ปกิณกะธรรมปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา.mp3

การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
601224_03_ปกิณกะธรรมการปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล.mp3

การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน
601224_02_เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน.mp3

พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน(เทศน์ ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน
601224_02_เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน.mp3

พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน(เทศน์ ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน
601224_02_เทศน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน.mp3

พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
601224_01_ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๐)

๒๔ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
601224_01_ปกิณกะธรรมพ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง(กรรมฐาน ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง
601223_06_กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง.mp3

การเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง(กรรมฐาน ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง
601223_06_กรรมฐานการเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง.mp3

ใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา
601223_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา.mp3

ใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา
601223_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา.mp3

อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
601223_03_ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์.mp3

อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
601223_03_ปกิณกะธรรมอารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์.mp3

การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
601223_02_เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
601223_02_เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

ร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย
601223_01_ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหารและกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย.mp3

ร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย
601223_01_ปกิณกะธรรมร่างกายต้องการอาหารและกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย.mp3

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์(กรรมฐาน ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
601222_03_กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์.mp3

ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์(กรรมฐาน ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
601222_03_กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์.mp3

คุณของศีล(เทศน์ ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-เทศน์คุณของศีล
601222_02_เทศน์คุณของศีล.mp3

คุณของศีล(เทศน์ ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-เทศน์คุณของศีล
601222_02_เทศน์คุณของศีล.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ .. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๐)

๒๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน
601222_01_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น(กรรมฐาน ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น
601221_06_กรรมฐานการใคร่ครวญนิวรณ์๕ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น.mp3

บวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์
601221_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์.mp3

บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601221_03_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

การมีที่พึ่งหาได้ยาก(เทศน์ ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การมีที่พึ่งหาได้ยาก
601221_02_เทศน์การมีที่พึ่งหาได้ยาก.mp3

เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๐)

๒๑ ธ.ค. ๖๐-เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา
601221_01_ปกิณกะธรรมเมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๖๐)

๑๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา
601217_03_ปกิณกะธรรมอดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา.mp3

บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย(เทศน์ ๑๗ ธ.ค. ๖๐)

๑๗ ธ.ค. ๖๐-เทศน์บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย
601217_02_เทศน์บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย.mp3

อัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก(ปกิณกะธรรม ๑๗ ธ.ค. ๖๐)

๑๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก
601217_01_ปกิณกะธรรมอัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก.mp3

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง ๑๐ ประการ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๐)

๑๖ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง ๑๐ ประการ
601216_02_ปกิณกะธรรมบารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง๑๐ประการ.mp3

จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๑๖ ธ.ค. ๖๐)

๑๖ ธ.ค. ๖๐-เทศน์จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป
601216_01_เทศน์จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป.mp3

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๖๐)

๑๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา
601211_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา.mp3

คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๖๐)

๑๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
601211_02_ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์.mp3

ความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๖๐)

๑๑ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
601211_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติด้วยขันติความอดทน(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๐)

๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยขันติความอดทน
601209_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยขันติความอดทน.mp3

การเห็นทุกข์ของท่านจิตโต(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๐)

๙ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ของท่านจิตโต
601209_02_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์ของท่านจิตโต.mp3

การมีจิตครองธรรม(เทศน์ ๙ ธ.ค. ๖๐)

๙ ธ.ค. ๖๐-เทศน์การมีจิตครองธรรม
601209_01_เทศน์การมีจิตครองธรรม.mp3

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๐)

๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์
601208_03_ปกิณกะธรรมปัจจุบันอารมณ์.mp3

ไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๐)

๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี
601208_02_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในร่างกายเพียรทำความดี.mp3

แนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๐)

๘ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
601208_01_ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๖๐)

๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ
601207_03_ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ.mp3

เทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา(นิทาน ๗ ธ.ค. ๖๐)

๗ ธ.ค. ๖๐-นิทานเทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา
601207_02_นิทานเทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา.mp3

ผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๖๐)

๗ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ
601207_01_ปกิณกะธรรมผู้มีบารมี๑๐ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ.mp3

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๖๐)

๖ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล
601206_03_ปกิณกะธรรมการอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาเป็นทางสู่มรรคผล.mp3

จิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔ (นิทาน ๖ ธ.ค. ๖๐)

๖ ธ.ค. ๖๐-นิทานจิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง ๔
601206_02_นิทานจิตของผู้ไม่ผูกพันในฐานะทั้ง๔.mp3

เมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๖๐)

๖ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์ ๕
601206_01_ปกิณกะธรรมเมื่อมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกข์จากขันธ์๕.mp3

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ
601202_10_ปกิณกะธรรมการศึกษาความรู้ในห้องพุทธคุณ.mp3

การทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ
601202_08_กรรมฐานการทำจิตสงบในห้องพุทธคุณ.mp3

ใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ
601202_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสังโยชน์เดินเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

การตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ
601202_06_ปกิณกะธรรมการตั้งเจตนาในการถวายสังฆทานเพื่อผู้ล่วงลับ.mp3

การฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์
601202_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้สงบด้วยการเจริญพระกรรมฐานคือทางพ้นทุกข์.mp3

แนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-กรรมฐานแนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ
601202_04_กรรมฐานแนวทางปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบ.mp3

ทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา
601202_03_ปกิณกะธรรมทุกขเวทนาเป็นกฎธรรมดา.mp3

ปัตตานุโมทนา(เทศน์ ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-เทศน์ปัตตานุโมทนา
601202_02_เทศน์ปัตตานุโมทนา.mp3

มรรคผลด้วยจาคะ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๐)

๒ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลด้วยจาคะ
601202_01_ปกิณกะธรรมมรรคผลด้วยจาคะ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒๖ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
601126_07_พระเมตตาพร.mp3

ต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี
601126_06_ปกิณกะธรรมต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี.mp3

การเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด(กรรมฐาน ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานการเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด
601126_05_กรรมฐานการเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด.mp3

สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรังษี(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรังษี
601126_04_ปกิณกะธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรังษี.mp3

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม(เทศน์ ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-เทศน์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
601126_03_เทศน์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.mp3

สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสังขารุเปกขาญาณ
601126_01_ปกิณกะธรรมสังขารุเปกขาญาณ.mp3

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ
601125_09_ปกิณกะธรรมฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ.mp3

เห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานเห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ
601125_08_กรรมฐานเห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

พิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ
601125_07_ปกิณกะธรรมพิจารณาขันธ์๕แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ.mp3

งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
601125_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา.mp3

การใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานการใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
601125_05_กรรมฐานการใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

แนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
601125_04_ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-เทศน์ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์
601125_03_เทศน์ผู้นอบน้อมและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าย่อมเข้าถึงทางพ้นทุกข์.mp3

สะสมทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสะสมทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย
601125_01_ปกิณกะธรรมสะสมทานศีลภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๙ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
601119_07_พระเมตตาพร.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่องานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่องานสาธารณประโยชน์
601119_06_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่องานสาธารณประโยชน์.mp3

หลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานหลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า
601119_05_กรรมฐานหลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า.mp3

มีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมมีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป
601119_04_ปกิณกะธรรมมีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป.mp3

การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-เทศน์การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล
601119_03_เทศน์การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล.mp3

ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล
601119_01_ปกิณกะธรรมขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระธรรมคือโอสถรักษาใจ(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระธรรมคือโอสถรักษาใจ
601118_14_ปกิณกะธรรมพระธรรมคือโอสถรักษาใจ.mp3

การปฏิบัติพระกรรมฐานต้องตั้งใจและอาศัยกำลังบุญ(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานต้องตั้งใจและอาศัยกำลังบุญ
601118_12_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานต้องตั้งใจและอาศัยกำลังบุญ.mp3

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล
601118_11_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล.mp3

พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒ (ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒
601118_10_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ๒.mp3

ผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ
601118_09_ปกิณกะธรรมผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ.mp3

ผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร(นิทาน ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-นิทานผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร
601118_08_นิทานผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร.mp3

ตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา(กรรมฐาน ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา
601118_07_กรรมฐานตั้งใจมั่นเจริญพระกรรมฐานในยามร่างกายไม่มีเวทนา.mp3

พระเมตตาพร : วันส่งท้ายปีเก่า

๑๘ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพรวันส่งท้ายปีเก่า
601118_06_พระเมตตาพรวันส่งท้ายปีเก่า.mp3

ตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
601118_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

สวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
601118_04_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า.mp3

พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๑ (ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๑
601118_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระด้วยใจสงบ๑.mp3

บูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
601118_02_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า.mp3

ทานมีอานิสงส์เลิศด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานมีอานิสงส์เลิศด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์
601118_01_ปกิณกะธรรมทานมีอานิสงส์เลิศด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์.mp3

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๐)

๑๗ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมนิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา
601117_03_ปกิณกะธรรมนิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา.mp3

มรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๐)

๑๗ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
601117_02_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรมและมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

ใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๐)

๑๗ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
601117_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๒ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
601112_07_พระเมตตาพร.mp3

ความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
601112_06_ปกิณกะธรรมความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

แนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ(กรรมฐาน ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานแนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ
601112_05_กรรมฐานแนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ.mp3

การเตรียมตัวในวันทำพิธี(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวในวันทำพิธี
601112_04_ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวในวันทำพิธี.mp3

มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี(เทศน์ ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-เทศน์มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี
601112_03_เทศน์มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี.mp3

กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
601112_01_ปกิณกะธรรมกุศลดูที่เจตนาทุกอย่างดูที่เจตนา.mp3

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน
601111_11_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน.mp3

การตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล
601111_09_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล.mp3

การเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานการเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ
601111_08_กรรมฐานการเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ.mp3

ละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ
601111_07_ปกิณกะธรรมละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ.mp3

ละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
601111_05_กรรมฐานละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ.mp3

ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(เทศน์ ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-เทศน์ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
601111_04_เทศน์ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ๘ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3

กำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
601111_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3

จิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์
601111_01_ปกิณกะธรรมจิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์๕จึงจะพ้นทุกข์.mp3

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การทำจิตให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อม
601110_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อม.mp3

การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล
601110_03_ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล.mp3

ความดีถวายพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความดีถวายพระพุทธเจ้า
601110_02_ปกิณกะธรรมความดีถวายพระพุทธเจ้า.mp3

คนมีสี่จำพวก(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๐)

๑๐ พ.ย. ๖๐-601110_01_ปกิณกะธรรมคนมีสี่จำพวก
601110_01_ปกิณกะธรรมคนมีสี่จำพวก.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๕ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
601105_07_พระเมตตาพร.mp3

ความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา
601105_06_ปกิณกะธรรมความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปิติและสุข(กรรมฐาน ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปิติและสุข
601105_05_กรรมฐานมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปีติและสุข.mp3

ความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ
601105_04_ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ.mp3

ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน(เทศน์ ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-เทศน์ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน
601105_03_เทศน์ตั้งกำลังใจในทานศีลภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน.mp3

กำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล
601105_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานอานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ
601104_08_กรรมฐานอานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

ผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย
601104_07_ปกิณกะธรรมผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย.mp3

ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง
601104_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง.mp3

บุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย(กรรมฐาน ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานบุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
601104_05_กรรมฐานบุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย.mp3

นึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมนึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ
601104_04_ปกิณกะธรรมนึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ.mp3