วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
601118_04_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า.mp3