วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย(กรรมฐาน ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานบุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
601104_05_กรรมฐานบุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย.mp3