วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานเห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ
601125_08_กรรมฐานเห็นความสุขจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อทำจิตเข้าห้องพุทธคุณ.mp3