วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานการใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
601125_05_กรรมฐานการใช้กำลังใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3