วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ
601125_07_ปกิณกะธรรมพิจารณาขันธ์๕แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ.mp3