วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
601111_05_กรรมฐานละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ.mp3