วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานหลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า
601119_05_กรรมฐานหลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า.mp3