วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน
601125_04_ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3