วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(เทศน์ ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-เทศน์ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
601111_04_เทศน์ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ๘ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3