วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สะสมทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสะสมทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย
601125_01_ปกิณกะธรรมสะสมทานศีลภาวนาเป็นเสบียงหลังความตาย.mp3