วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี(เทศน์ ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-เทศน์มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี
601112_03_เทศน์มรรคผลจะเกิดต้องมีกำลังใจตั้งใจทำความดี.mp3