วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร(นิทาน ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-นิทานผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร
601118_08_นิทานผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร.mp3