วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันส่งท้ายปีเก่า

๑๘ พ.ย. ๖๐-พระเมตตาพรวันส่งท้ายปีเก่า
601118_06_พระเมตตาพรวันส่งท้ายปีเก่า.mp3