วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล
601111_09_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล.mp3