วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
601125_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา.mp3