วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปิติและสุข(กรรมฐาน ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-กรรมฐานมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปิติและสุข
601105_05_กรรมฐานมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปีติและสุข.mp3