วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ย. ๖๐)

๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล
601105_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล.mp3