วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
601103_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3