วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง
601104_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง.mp3