วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๐)

๒๖ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี
601126_06_ปกิณกะธรรมต้องใช้กำลังใจในการลงมาสร้างบารมี.mp3