วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน
601111_11_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน.mp3