วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ
601103_08_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ.mp3