วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง
601103_01_ปกิณกะธรรมใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง.mp3