วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓๐ ก.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610930_08_พระเมตตาพร.mp3

พึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ
610930_07_ปกิณกะธรรมพึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ.mp3

บูชาสมเด็จพระคะแนนด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบูชาสมเด็จพระคะแนนด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
610930_06_ปกิณกะธรรมบูชาสมเด็จพระคะแนนด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

ร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี
610930_04_ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี.mp3

ทาน ศีล ภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-เทศน์ทาน ศีล ภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้
610930_03_เทศน์ทานศีลภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

ทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์
610930_01_ปกิณกะธรรมทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์.mp3

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น
610929_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๔ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น.mp3

อานิสงส์การสร้างพระอุโบสถและวิหารทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระอุโบสถและวิหารทาน
610929_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระอุโบสถและวิหารทาน.mp3

ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ
610929_04_ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ.mp3

จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ(เทศน์ ๒๙ ก.ย. ๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๑-เทศน์จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ
610929_03_เทศน์จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ.mp3

เจริญพุทธานุสสติเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพุทธานุสสติเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์
610929_01_ปกิณกะธรรมเจริญพุทธานุสสติเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์.mp3

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

เจริญทาน ศีล ภาวนาด้วยจิตสงบละความกังวล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๑)

๒๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญทาน ศีล ภาวนาด้วยจิตสงบละความกังวล
610924_05_ปกิณกะธรรมเจริญทานศีลภาวนาด้วยจิตสงบละความกังวล.mp3

พึงตั้งใจฟังพระธรรมจากคำสอนของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๑)

๒๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงตั้งใจฟังพระธรรมจากคำสอนของครูบาอาจารย์
610924_04_ปกิณกะธรรมพึงตั้งใจฟังพระธรรมจากคำสอนของครูบาอาจารย์.mp3

สวดพระคาถาชินบัญชรและพระคาถาเงินล้าน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๑)

๒๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดพระคาถาชินบัญชรและพระคาถาเงินล้าน
610924_03_ปกิณกะธรรมสวดพระคาถาชินบัญชรและพระคาถาเงินล้าน.mp3

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๑)

๒๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ
610924_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันพระขึ้น๑๕ค่ำ.mp3

ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๑)

๒๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัย
610924_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

หลักปฏิบัติกสิณจิตสำคัญที่การแยกจิตออกจากกาย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติกสิณจิตสำคัญที่การแยกจิตออกจากกาย
610923_08_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติกสิณจิตสำคัญที่การแยกจิตออกจากกาย.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

๒๓ ก.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610923_07_พระเมตตาพร.mp3

ภิกษุผู้พลาดจากมรรคผลเพราะมีจิตเศร้าหมองขณะฟังธรรม(นิทาน ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-นิทานภิกษุผู้พลาดจากมรรคผลเพราะมีจิตเศร้าหมองขณะฟังธรรม
610923_05_นิทานภิกษุผู้พลาดจากมรรคผลเพราะมีจิตเศร้าหมองขณะฟังธรรม.mp3

วิหารทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมวิหารทานในพระพุทธศาสนา
610923_04_ปกิณกะธรรมวิหารทานในพระพุทธศาสนา.mp3

ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป(เทศน์ ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-เทศน์ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
610923_03_เทศน์ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป.mp3

อุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา
610923_01_ปกิณกะธรรมอุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา.mp3

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต
610922_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกายเพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต.mp3

สมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์
610922_06_ปกิณกะธรรมสมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์.mp3

ใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่โลกุตระ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ  ๙ เข้าสู่โลกุตระ
610922_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ๙เข้าสู่โลกุตระ.mp3

การสำรวมใจไม่คิดชั่วเป็นพื้นฐานในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการสำรวมใจไม่คิดชั่วเป็นพื้นฐานในการทำความดี
610922_04_ปกิณกะธรรมการสำรวมใจไม่คิดชั่วเป็นพื้นฐานในการทำความดี.mp3

คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ(เทศน์ ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-เทศน์คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ
610922_03_เทศน์คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ.mp3

ไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียว ต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียว ต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย
610922_01_ปกิณกะธรรมไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียวต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย.mp3

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๒ แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒ แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ
610915_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

๑๕ ก.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610915_07_พระเมตตาพร.mp3

การวางอารมณ์ใจของผู้มีอายุ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ใจของผู้มีอายุ
610915_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ใจของผู้มีอายุ.mp3

เศรษฐีผู้ปรารถนาความสุขแต่ไม่เคยให้ความสุขแก่ใคร(นิทาน ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-นิทานเศรษฐีผู้ปรารถนาความสุขแต่ไม่เคยให้ความสุขแก่ใคร
610915_05_นิทานเศรษฐีผู้ปรารถนาความสุขแต่ไม่เคยให้ความสุขแก่ใคร.mp3

ทำความดีเมื่อมีโอกาสด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีเมื่อมีโอกาสด้วยกำลังใจเต็ม
610915_04_ปกิณกะธรรมทำความดีเมื่อมีโอกาสด้วยกำลังใจเต็ม.mp3

ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญทาน ศีล ภาวนา(เทศน์ ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-เทศน์ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญทาน ศีล ภาวนา
610915_03_เทศน์ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญทานศีลภาวนา.mp3

การปฏิบัติไม่ใช่เอาชนะแต่ต้องยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติไม่ใช่เอาชนะแต่ต้องยอมรับกฎธรรมดา
610915_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติไม่ใช่เอาชนะแต่ต้องยอมรับกฎธรรมดา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑

๙ ก.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610909_05_พระเมตตาพร.mp3

ชีวิตเหมือนความฝัน รูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม้(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๑)

๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมชีวิตเหมือนความฝัน รูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม้
610909_04_ปกิณกะธรรมชีวิตเหมือนความฝันรูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม้.mp3

งานสาธารณประโยชน์เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๑)

๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข
610909_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข.mp3

พึงเมตตาต่อจิตตนเองประคองจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์(เทศน์ ๙ ก.ย. ๖๑)

๙ ก.ย. ๖๑-เทศน์พึงเมตตาต่อจิตตนเอง ประคองจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์
610909_02_เทศน์พึงเมตตาต่อจิตตนเองประคองจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์.mp3

หัวใจของทานคือการให้ด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๑)

๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหัวใจของทานคือการให้ด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข
610909_01_ปกิณกะธรรมหัวใจของทานคือการให้ด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข.mp3

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑ หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑ หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต
610908_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต.mp3

ความเมตตาของท่านปู่พระอินทร์และท่านย่า(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความเมตตาของท่านปู่พระอินทร์และท่านย่า
610908_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของท่านปู่พระอินทร์และท่านย่า.mp3

การให้ทานอันสมบูรณ์ในเขตพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้ทานอันสมบูรณ์ในเขตพระศาสนา
610908_06_ปกิณกะธรรมการให้ทานอันสมบูรณ์ในเขตพระศาสนา.mp3

การปฏิบัติด้วยการละส่วนสุดสองอย่าง(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยการละส่วนสุดสองอย่าง
610908_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติด้วยการละส่วนสุดสองอย่าง.mp3

การได้พบครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรเป็นไปตามบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการได้พบครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรเป็นไปตามบุพกรรม
610908_04_ปกิณกะธรรมการได้พบครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรเป็นไปตามบุพกรรม.mp3

ใคร่ครวญเจตนาในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลง(เทศน์ ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-เทศน์ใคร่ครวญเจตนาในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลง
610908_03_เทศน์ใคร่ครวญเจตนาในทานศีลภาวนาเพื่อละโลภโกรธหลง.mp3

ปฏิบัติให้เกิดผลต้องมีจิตจดจ่อด้วยอิทธิบาท ๔ จึงจะพ้นอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องมีจิตจดจ่อด้วยอิทธิบาท ๔ จึงจะพ้นอบายภูมิ
610908_01_ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องมีจิตจดจ่อด้วยอิทธิบาท๔จึงจะพ้นอบายภูมิ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

กำลังใจทำความดีในชาติสุดท้าย ณ วัดเขากระจิว(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๑)

๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในชาติสุดท้าย ณ วัดเขากระจิว
610902_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในชาติสุดท้ายณวัดเขากระจิว.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑

๒ ก.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610902_04_พระเมตตาพร.mp3

ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น(เทศน์ ๒ ก.ย. ๖๑)

๒ ก.ย. ๖๑-เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น
610902_03_เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น.mp3

ความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๑)

๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ
610902_01_ปกิณกะธรรมความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ.mp3

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

ทานอันประกอบด้วยพรหมวิหารเป็นพื้นฐานของศีลทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานอันประกอบด้วยพรหมวิหารเป็นพื้นฐานของศีลทำให้เกิดปัญญา
610901_06_ปกิณกะธรรมทานอันประกอบด้วยพรหมวิหารเป็นพื้นฐานของศีลทำให้เกิดปัญญา.mp3

อย่ากังวลในทรัพย์ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในทรัพย์ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้
610901_05_ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในทรัพย์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้.mp3

บุญในเขตพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญในเขตพระพุทธศาสนา.
610901_04_ปกิณกะธรรมบุญในเขตพระพุทธศาสนา.mp3

บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ(เทศน์ ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-เทศน์บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ
610901_03_เทศน์บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610901_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาส จิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาส จิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ
610901_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาสจิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ.mp3