วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

พึงเมตตาต่อจิตตนเองประคองจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์(เทศน์ ๙ ก.ย. ๖๑)

๙ ก.ย. ๖๑-เทศน์พึงเมตตาต่อจิตตนเอง ประคองจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์
610909_02_เทศน์พึงเมตตาต่อจิตตนเองประคองจิตให้เป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์.mp3