วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

ไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียว ต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียว ต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย
610922_01_ปกิณกะธรรมไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียวต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย.mp3