วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

ชีวิตเหมือนความฝัน รูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม้(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๑)

๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมชีวิตเหมือนความฝัน รูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม้
610909_04_ปกิณกะธรรมชีวิตเหมือนความฝันรูปโฉมโนมพรรณเหมือนดอกไม้.mp3