วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

อานิสงส์การสร้างพระอุโบสถและวิหารทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระอุโบสถและวิหารทาน
610929_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระอุโบสถและวิหารทาน.mp3