วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

พึงรักษาสัจจะวาจาในเรื่องการปฏิบัติที่ตั้งไว้ต่อตนเอง(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ย. ๖๑)

๑๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงรักษาสัจจะวาจาในเรื่องการปฏิบัติที่ตั้งไว้ต่อตนเอง
610914_01_ปกิณกะธรรมพึงรักษาสัจจะวาจาในเรื่องการปฏิบัติที่ตั้งไว้ต่อตนเอง.mp3