วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๓๐ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ
610930_07_ปกิณกะธรรมพึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ.mp3