วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น
610929_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๔ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น.mp3