วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

วิหารทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๑)

๒๓ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมวิหารทานในพระพุทธศาสนา
610923_04_ปกิณกะธรรมวิหารทานในพระพุทธศาสนา.mp3