วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๑)

๒๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ
610924_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันพระขึ้น๑๕ค่ำ.mp3