วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

บุญในเขตพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญในเขตพระพุทธศาสนา.
610901_04_ปกิณกะธรรมบุญในเขตพระพุทธศาสนา.mp3