วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

พึงตั้งใจฟังพระธรรมจากคำสอนของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๑)

๒๔ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงตั้งใจฟังพระธรรมจากคำสอนของครูบาอาจารย์
610924_04_ปกิณกะธรรมพึงตั้งใจฟังพระธรรมจากคำสอนของครูบาอาจารย์.mp3