วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

การสำรวมใจไม่คิดชั่วเป็นพื้นฐานในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการสำรวมใจไม่คิดชั่วเป็นพื้นฐานในการทำความดี
610922_04_ปกิณกะธรรมการสำรวมใจไม่คิดชั่วเป็นพื้นฐานในการทำความดี.mp3